Technik Informatyk

Uczymy Informatyków

W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych, d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Chcesz podjąć naukę w naszej szkole, zadzwoń 81 820 56 24
odpowiemy na twoje pytania.