Technik Informatyk

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole

Dobre wyniki matur
bardzo dobre wyniki maturalne blisko 100% zdawalności
Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych - bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych informatycznych.
Różnorodne metody pracy
Różnorodne metody pracy - udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, niekonwencjonalnych lekcjach
Projekty UE
udział w międzynarodowych projektach

Co więcej ?

Dodatkowe lekcje
Prowadzimy dodatkowe lekcje przygotowujące do egzaminów zawodowych.
Nowoczesne technologie
Uczymy nowoczesnych technologii używanych w branży IT. Aplikacje MVC. Korzystanie z frameworków: laravel (PHP), bootstrap (HTML, CSS, JS), spring (java) itp.

Uczymy Informatyków

W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych, d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Możesz szukać innej szkoły, tylko po co?

Chcesz podjąć naukę w naszej szkole, zadzwoń 81 820 56 24
odpowiemy na twoje pytania.


Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz skorzystać z formularza