Szkoła Branżowa - Operator obrabiarek skrawających

Uczymy operatorów obrabiarek skrawających

W wyniku kształcenia w zawodzie operatorów obrabiarek skrawających, absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)>przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Nazwa kwalifikacji: MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Chcesz podjąć naukę w naszej szkole, zadzwoń 81 820 56 24
odpowiemy na twoje pytania.