LO - klasa humanistyczna

Profil Humanistyczny

rozszerzenie: j.polski lub historia oraz wos lub geografia.

LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  • bardzo dobre wyniki maturalne blisko 100% zdawalności
  • dobre wyniki matur na poziomie rozszerzonym
  • udział w międzynarodowych projektach - ERASMUS+
  • różnorodne metody pracy (udział w konferencjach, sympozjach, warsztatach, niekonwencjonalnych lekcjach)

Chcesz podjąć naukę w naszej szkole, zadzwoń 81 820 56 24
odpowiemy na twoje pytania.